Advanced wound management

2 سپتامبر 2017

نویسنده : paya

زخم های مزمن اثر منفی بر کیفیت زندگی و بهره وری بیمار و همراه با بار مالی قابل توجهی برای سیستم مراقبت های پزشگی و بهداشتی است.

زخم های اندام تحتانی، به ویژه آنهایی که به دیابت، بیماری وریدی یا بیماری شریانی مربوط می شوند، شامل بخش قابل توجهی از زخم های مزمن می شوند. تقریبا 15 تا 25 درصد افراد مبتلا به دیابت در برخی موارد در طول عمر خود دچار زخم پا می شوند و حدود 12 درصد از این بیماران نیاز به قطع عضو اندام دارند. درمان باین زخمها که همراه با پلی نوروپاتی دیابتی و شیوع زیاد عفونت پیچیده است. بیماری ورید یی شایعترین علت برای زخم های مزمن اندام تحتانی است. پرفشاری خون وریدی به علت های مختلف باعث آسیب به دیواره های ورید ها و در نهایت منجر به شکستگی پوست می شود. زخم های شریانی کمتر شایع هستند و اختلال در گردش خون مي تواند بر روند بهبودي زخم اثر منفی بگذارد.

نظرات

0 نظر ارسال شده است.

شماهم نظری ارسال کنید