آموزش

آموزش

بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

استفاده از NPWT در درمان عفونت استخوانی
استفاده از NPWT در درمان فیستول و زخم باز شکم
استفاده از NPWT در درمان زخم مزمن پستان
استفاده ازNPWT برای درمان زخم مزمن بعد از عمل جراحی قلب
اثر فشارهای گوناگون در درمان وکیوم تراپی زخم
تصویر ندارد
وکیوم تراپی روی گرافت
تصویر ندارد
کارگاههای آموزشی
تصویر ندارد
تقویم آموزشی
زخم دیابتی
زخم وریدی