مقالات علمی

مقالات علمی

بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

استفاده از NPWT در درمان عفونت استخوانی
استفاده از NPWT در درمان فیستول و زخم باز شکم
استفاده از NPWT در درمان زخم مزمن پستان
استفاده ازNPWT برای درمان زخم مزمن بعد از عمل جراحی قلب